Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wat zijn Smart Solutions?

Smart Solutions zijn systemen, producten of diensten die hun omgeving analyseren om vervolgens op basis van de verkregen gegevens zelf beslissingen te nemen op een voorspellende of adaptieve manier. Hierdoor kunnen er slimme acties worden uitgevoerd zoals op een zonnige dag de verwarming uit te zetten en zonwering in te schakelen. Ook op afstand bedienbare systemen en producten via smartphone of tablet rekenen we hieronder. Smart Solutions worden gebruikt in diverse sectoren, van de zorg tot entertainment, van energiebesparing tot besturing, van educatie tot woondiensten. Smart Solutions kunnen verdeeld worden in Smart Home, Smart Building en Smart Industry. Op deze themapagina gaan we verder in op Smart Home.

Smart Home

Smart Solutions in de residentiële omgeving, wordt Smart Home genoemd. Het omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners. Andere benamingen zijn ‘domotica’, ‘huisautomatisering’, ‘home automation’ en ‘the connected home’.

Smart Home Toepassingen

De toepassingen voor Smart Home zijn vrijwel onbegrensd. Een ‘alles aan/uit’-schakelaar die de verlichting dooft, en ook meteen het gasfornuis en de stopcontacten afsluit. Een detector naast het bed, waarmee ’s nachts een deel van de verlichting aangaat als de bewoner het toilet bezoekt. Verlichting die op het zonlicht en/of beweging reageert. Aanraakvrije kranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan. Temperatuursensors die de verwarming en/of airconditioning bedienen al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen. De verwarming op afstand aanzetten via een smartphone (de slimme thermostaat). En zo zijn er nog veel meer toepassingen op te noemen.